Czym jest PageRank?

Jednym z narzędzi pozwalającym określić jakość stron internetowych, a przez to umożliwiającym ich łatwe zhierarchizowanie w wynikach wyświetlanych przez internetowe wyszukiwarki jest PageRank. Nazwa algorytmu pochodzi od nazwiska Larry'ego Page'a i jest powszechnie wykorzystywany przez popularną wyszukiwarkę Google. Jest to metoda, według, której wszystkim indeksowanym stronom internetowym można nadać określoną wartość liczbową, która będzie oznaczała jej jakość. Ta wartość przyporządkowywana jest danej stronie internetowej na podstawie obliczeń o bardzo złożonej strukturze. Co ciekawe nie chodzi tu wyłącznie o liczbę linków zewnętrznych, ani o liczbę stron powołujących się na daną stronę internetową. W przypadku metody PageRank kluczową rolę odgrywa jakość stron powołujących się, lub cytujących daną stronę internetową. Jeżeli na dwie różne strony internetowe powołuje się taka sama liczba innych stron sieci to PageRank tych dwóch podstawowych serwisów może być różny ze względu na jakość stron, które umieszczają linki do stron omawianych. Ocena PageRank określa jakość strony internetowej w skali od 1 do 10. Jest to obecnie jeden z najbardziej decydujących elementów o pozycji danej strony internetowej w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google. Ta zaś pozycja decyduje o popularności danego serwisu internetowego. Ta zaś popularność w przypadku firm lub przedsiębiorstw bez wątpienia wprost przekłada się na większe zainteresowanie ich produktami, sprzyja zdobywaniu nowych klientów i wpływa na wzmocnienie rynkowej pozycji. PageRank jest bardzo pożytecznym narzędziem, gdyż dzięki niemu dokonuje się segregacji treści wartościowych od spamu lub tak zwanych śmieci internetowych. Jest to bardzo praktyczna forma oceny stron pozwalająca na selekcję treści pojawiających się w globalnej sieci.

Powrót do listy pytań

Dane kontaktowe